Theo đó, Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck: HPG), trong quý cuối cùng của năm 2022, doanh thu giảm 42% so với cùng kỳ, xuống mức 26.000 tỷ đồng. Tập đoàn này cũng ghi nhận mức lỗ sau thuế kỷ lục hơn 2.000 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 8.000 tỷ đồng. Quý trước đó, Hòa Phát đã lỗ gần 1.800 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, HPG đạt doanh thu 142.000 tỷ đồng, giảm 5% so 2021. Lợi nhuận sau thuế (LNST) cả năm đạt hơn 8.400 tỷ đồng, chỉ bằng 24% so với năm 2021.

Nhiều doanh nghiệp ngành thép báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp
Nhiều doanh nghiệp ngành thép báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp. Ảnh: T.L

Cũng ghi nhận mức lỗ kỷ lục hai quý liên tiếp, lợi nhuận của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại SMC (mã Ck: SMC) âm tới hơn 550 tỷ đồng trong quý 4, sau khi đã lỗ sau thuế 188 tỷ đồng trong quý 3. Tính chung cả năm, doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 645 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 900 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận lỗ 680 tỷ đồng trong quý I niên độ 2022-2023 (1/10-31/12/2022), giảm đáng kể so với mức lỗ sau thuế kỷ lục 887 tỷ đồng trong quý trước đó.

Còn Công ty cổ phần Thép Pomina (mã CK: POM), riêng quý 4 doanh thu thuần chỉ đạt 1.804 tỷ đồng, giảm mạnh 59% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do sụt giảm mạnh doanh thu xuất khẩu, nguồn thu này giảm từ 2.200 tỷ đồng xuống chỉ còn 336 tỷ đồng.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến POM lỗ gộp 241,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt 209,7 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí và chịu thêm lỗ khác hơn 35 tỷ đồng, Pomina lỗ sau thuế gần 461 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 635 triệu đồng, công ty mẹ chịu lỗ 469,4 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, POM đạt 12.936,7 tỷ đồng doanh thu thuần – giảm 7,6% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn và áp lực chi phí lãi vay khiến công ty lỗ ròng 1.167 tỷ đồng trong năm 2022, trong khi năm 2021 có lãi hơn 206 tỷ đồng./.