Mekong

Họp nhóm hạ nguồn Mekong. (Ảnh Minh họa)

Các bộ trưởng và quan chức cấp cao đến từ 6 quốc gia thuộc khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) vừa nhóm họp với nhau tại Bangkok -Thái Lan, để thảo luận về các dự án và hoạt động trị giá nhiều tỷ USD sẽ được thực hiện trong RIF như là những biện pháp để phát triển các hành lang kinh tế cả về chiều rộng và chiều sâu.

“RIF hướng tới mục tiêu đẩy nhanh việc chuyển đổi các hành lang hạ tầng truyền thống sang các hành lang kinh tế bằng cách tiếp cận đa ngành. Khuôn khổ này cũng nhấn mạnh vào việc tăng cường các kết nối nông thôn - thành thị và kết nối xuyên biên giới nhằm đem lại những lợi ích của việc hợp tác cho một cộng đồng dân cư đông đảo hơn.” Ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch ADB, cơ quan đóng vai trò Ban Thư ký GMS nói .

Các dự án được xem xét liên quan đến nhiều lĩnh vực hội nhập thị trường năng lượng và điện, môi trường và đa dạng sinh học, nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, du lịch, giao thông, phát triển đô thị và thuận lợi hóa thương mại.

RIF hướng đến việc đảm bảo các khoản đầu tư cho phát triển các hành lang dựa trên nhu cầu, cân bằng giữa các kết nối và giao thương nội địa với kết nối và giao thương quốc tế, đánh giá một cách cẩn trọng khía cạnh khu vực của những dự án quốc gia và dành ưu tiên cho các dự án phát triển đô thị như các khu kinh tế đặc biệt, logistic và đầu tư kết nối các khu vực vùng sâu vùng xa với cửa ngõ thương mại.

Một số dự án được đề xuất trong khuôn khổ RIF trong vòng 5 đến 10 năm tới được trình bày tại Diễn đàn các hành lang kinh tế được tổ chức trong ngày hôm nay nhằm tổng hợp các quan điểm chính sách và chiến lược đối với các dự án sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng một tiểu vùng Mê Kông hội nhập, thịnh vượng và công bằng hơn.

Một Diễn đàn cơ hội kinh doanh cũng sẽ được tổ chức vào ngày mai (8/8/2013) tại Bangkok sẽ giới thiệu với các đối tác phát triển và đại diện của khu vực tư nhân một số dự án được lựa chọn để xem xét tài trợ vốn thông qua khuôn khổ RIF.

Ngô Kiến