Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, đơn vị thường xuyên bám sát chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công thời điểm cuối năm 2021; thực hiện nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” trong vòng 1 ngày làm việc.

Ninh Thuận giải ngân vốn đầu tư công đạt 83% kế hoạch
Ninh Thuận giải ngân vốn đầu tư công đạt 83% kế hoạch. Ảnh minh họa: H.T

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đã thông báo và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ- CP ngày 11/11/2021 về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Kịp thời báo cáo, kiến nghị Kho bạc Nhà nước trung ương cho ý kiến xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngày 25/12/2021, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đã phát hành công văn số 2225/KBNT-KTNN về việc lưu ý công tác khóa sổ, chuyển nguồn cuối năm 2020. Trong đó có quy định thời hạn chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi hồ sơ đến Kho bạc chậm nhất ngày 25/1/2021. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, còn nhiều dự án chưa giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Nguyên nhân được chỉ ra là do một số dự án có nhu cầu giải ngân nhưng được bố trí nguồn thu sử dụng đất và xổ số kiến thiết. Hai nguồn vốn này hiện đã giải ngân đạt 100% hạn mức được cơ quan tài chính thông báo, nhưng chưa đạt 100% so với kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, một số dự án còn đang hoàn thiện hồ sơ chưa gửi đến Kho bạc để thanh toán, trong đó một số dự án chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân gồm: Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm với tổng vốn đầu tư 86,6 tỷ đồng; dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, tỉnh Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng; dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả với tổng vốn đầu tư 19,4 tỷ đồng…

Theo đó, tính đến hết ngày 14/1 vừa qua, tổng số các nguồn vốn đầu tư công toàn tỉnh giải ngân qua Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận là 2.871 tỷ đồng, đạt 83% so với kế hoạch vốn được giao (3.477 tỷ đồng). Trong đó, nguồn vốn trung ương đạt 81%; nguồn vốn địa phương (tỉnh, huyện, xã) đạt 83%.

Cũng theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, kế hoạch các năm trước được kéo dài thời hạn giải ngân trong năm 2021 đã được đơn vị thanh toán 590 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch chuyển sang.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là kết thúc năm ngân sách, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đang nỗ lực, tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.