Giải ngân 9 tháng vượt mục tiêu đề ra

Hết 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 và các năm trước chuyển sang đến 30/6/2021 mới chỉ đạt 32,4% kế hoạch.

Trong khi đó, bắt đầu từ tháng 7/2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có nhiều diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Nam, bắt buộc các tỉnh thành này phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT- TTg, Chỉ thị 16/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ, vì thế việc giải ngân vốn đầu tư công đã bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tại Ninh Thuận, cũng do phải thực hiện giãn cách, đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch nên tại một số địa bàn như huyện Ninh Phước, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm…, nhiều dự án phải ngừng thi công, do đó không có khối lượng nghiệm thu để thanh toán. Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận, hết tháng 7/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trên toàn tỉnh mới đạt 40% và đến hết tháng 8/2021, tỷ lệ này là 46%.

Ninh Thuận: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều khởi sắc
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Ninh Thuận có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: H.T

Trước thực trạng này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh Ninh Thuận đã đề ra mục tiêu cho các sở, ban, ngành, các chủ dự án trên địa bàn đến hết tháng 9/2021 phải đạt mục tiêu giải ngân 60% kế hoạch vốn.

Để thực hiện nhiệm vụ, với trách nhiệm là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn, KBNN Ninh Thuận đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu, kịp thời. Bên cạnh đó, KBNN Ninh Thuận đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, KBNN để các đơn vị KBNN trực thuộc áp dụng thực hiện được thuận lợi.

Đặc biệt, ngay sau khi Công điện số 10/CĐ- KBNN ngày 19/8/2021 của Tổng Giám đốc KBNN về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng, chống Covid-19 được gửi đến các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống, KBNN Ninh Thuận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong kiểm soát chi, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, tranh thủ thời gian kiểm soát hồ sơ, chứng từ.

Đồng thời, các đơn vị KBNN đã chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, hướng dẫn hồ sơ thủ tục, xử lý các vướng mắc phát sinh, đôn đốc các chủ dự án nhanh chóng gửi hồ sơ thanh toán đến kho bạc khi có khối lượng hoàn thành qua dịch vụ công, thực hiện nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”, tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thực hiện tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 100% chứng từ, hồ sơ đủ điều kiện giải ngân theo quy định.

Với các giải pháp đã thực hiện, đến hết tháng 9/2021, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân đạt 61% kế hoạch, tăng 1% so với mục tiêu tỉnh đề ra.

Phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn

Với tốc độ giải ngân này, Ninh Thuận đang phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công của năm 2021.

Theo đó, KBNN Ninh Thuận đã ban hành văn bản gửi chủ đầu tư, ban quản lý dự án đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, nhanh chóng nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, gửi hồ sơ thanh toán đến KBNN; kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng công trình, dự án, gói thầu theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kho bạc báo cáo KBNN, UBND tỉnh để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Đồng thời, KBNN Ninh Thuận lập thủ tục thu hồi các khoản đã tạm ứng, tránh để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối quý, cuối năm; tích cực chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan phấn đấu giải ngân vốn năm 2021 đạt 100% kế hoạch.

KBNN Ninh Thuận cũng tiếp tục tăng cường việc quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất các phòng, KBNN huyện về thực hiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi NSNN để kịp thời phát hiện các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ cho đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Ngoài ra, KBNN Ninh Thuận tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phân tích báo cáo giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện công khai số liệu và tỷ lệ giải ngân hàng tháng đối với từng sở, ban ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án; chủ động báo cáo HĐND, UBND các cấp định kỳ, hàng tháng, hàng quý về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, trong đó báo cáo cụ thể những khó khăn vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn./.