Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt 971.197 tỷ đồng, tăng 11,8% (so với cùng kỳ năm 2023) và đạt 23,3% so với kế hoạch năm (4.171.172 tỷ đồng). Với kết quả này, số nộp ngân sách của toàn ngành TT&TT ước đạt 23.118 tỷ đồng, tăng 1% và đạt 22,8% so với kế hoạch năm (101.593 tỷ đồng).

Nộp ngân sách hơn 23.118 tỷ đồng từ hoạt động thông tin và truyền thông
Nộp ngân sách hơn 23.118 tỷ đồng từ hoạt động thông tin và truyền thông. Ảnh: Hải Anh

Cũng theo Bộ TT&TT hoạt động kinh doanh đóng góp cho nguồn nộp ngân sách nhà nước nổi bật tháng 3/2024 là tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng tần số vô tuyến điện với các khối băng tần B1 (2500 - 2600 MHz) và khối băng tần C2 (3700 - 3800 MHz).

Hoạt động này thu về cho ngân sách nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng. Việc đấu giá thành công là điều kiện cần thiết, là tiền đề để triển khai thương mại hóa 5G trên toàn quốc trong năm 2024, cụ thể hóa mục tiêu phổ cập hạ tầng số quốc gia, thúc đẩy phát triển các ứng dụng số và hệ sinh thái dịch vụ số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất lao động.

Trong tháng 4 và trong quý II/2024, Bộ TT&TT sẽ tổ chức hội nghị lần thứ hai về hợp tác số toàn cầu tại Hà Nội, với chủ đề “Cơ hội của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại thị trường quốc tế”. Hội nghị nhằm cung cấp thông tin về chính sách, quy định và các chương trình thu hút đầu tư - thương mại của một số nước; cũng như thông tin về thị trường tiềm năng và môi trường đầu tư hấp dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

Đặc biệt, trong thời gian tới, Bộ TT&TT trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn ”; nghị định quy định chi tiết Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích.