Giá chào bán 59.200 đồng/cổ phiếu, sẽ phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày 31/12/2020. Tỷ lệ thực hiện quyền là 89:7 (cổ đông sở hữu 89 cổ phiếu được hưởng 89 quyền mua). Nếu phát hành thành công, NVL sẽ tăng vốn điều lệ công ty lên 36.526 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu về vào mức 4.598 tỷ đồng, NVL cho biết sẽ dùng góp vốn tối đa cho công ty con là Công ty cổ phần Nova Hospitality, qua đó đầu tư quỹ đất tại phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đúng như dự kiến, hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn để thực hiện các dự án.

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Bùi Thành Nhơn vừa thông báo đăng ký bán bớt 12 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số hơn 216,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,99%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 12/1 đến 10/2/2021.

Trên thị trường, NVL đang giao dịch tại mức 74.000 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên