Ông Phạm Toàn Vượng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Agribank
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước trao các quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các cá nhân vừa được bổ nhiệm.

Tại hội nghị, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Thường trực NHNN đã trao các quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Phạm Toàn Vượng – Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng giám đốc Agribank; bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương – Phó Tổng giám đốc Agribank, ông Lê Xuân Trung – Phó Tổng giám đốc Agribank giữ chức Thành viên HĐTV Agribank.

Điều động, bổ nhiệm bà Từ Thị Kim Thanh – Phó Chánh Văn phòng NHNN giữ chức Thành viên HĐTV Agribank; bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản Agribank giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Agribank.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2022, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Cũng tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã trao quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên HĐTV Agribank đối với ông Nguyễn Minh Trí.

Ông Phạm Toàn Vượng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Agribank
Ông Phạm Toàn Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW: Chuẩn y ông Phạm Toàn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Agribank giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chuẩn y bà Nguyễn Thị Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV kiêm Chủ nhiệm Ủy Ban nhân sự Agribank giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ định ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐTV Agribank, ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng giám đốc Agribank tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW gửi lời chúc mừng ông Phạm Toàn Vượng cùng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí được bổ nhiệm Thành viên HĐTV, Thành viên Ban Kiểm soát Agribank, đồng thời giao nhiệm vụ với các đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ông Phạm Toàn Vượng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Agribank

Công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, ông Đào Minh Tú –Phó Thống đốc thường trực NHNN nhấn mạnh, việc bổ sung, kiện toàn các chức vụ nhân sự cấp cao của Agribank nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý, đảm bảo hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng mục tiêu phát triển của Agribank, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của NHTM nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ, đóng góp tích cực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế đất nước.

Đánh giá các nhân sự được bổ nhiệm đều là cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực quản lý, điều hành và đã có thời gian công tác lâu năm, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quản lý trong hệ thống Agribank cũng như ngành ngân hàng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN mong muốn và giao nhiệm vụ đối với tập thể Ban lãnh đạo Agribank tiếp tục phát huy truyền thống, chung sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra, trong đó tập trung triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phương án cơ cấu lại Agribank giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, thực hiện quy trình thủ tục để tăng vốn điều lệ, tiếp tục thực hiện lộ trình triển khai cổ phần hóa...

Thay mặt Ban Lãnh đạo Agribank, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, NHNN đối với hoạt động của Agribank.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, tân Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng bày tỏ cảm ơn sâu sắc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều biến động phức tạp, chưa có tiền lệ, ông Phạm Toàn Vượng khẳng định quyết tâm cùng tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, người lao động Agribank đoàn kết, phát huy truyền thống và những thành quả đạt được trong thời gian qua, chung sức vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đưa Agribank phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.