Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 110 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Công đoàn PET đã thực hiện mua 266.030 cổ phiếu của PET và bán 490.000 cổ phiếu PET, trong thời gian từ ngày 5/4/2019 đến ngày 15/12/2020, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, PET hoạt động đa ngành, trong đó mảng phân phối ICT đã và đang mang về tăng trưởng tốt. Năm 2020, doanh thu hợp nhất PET đạt 12.400 tỷ đồng, vượt 36% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 206 tỷ đồng, vượt 14,5% kế hoạch./.

Hồng Quyên