Đồ họa: HỒNG VÂN

Nguồn: Cục Thuế TP. Hà Nội Đồ họa: Hồng Vân

Tối thiểu 30% hộ kinh doanh nộp thuế điện tử

Từ năm 2019 đến nay, với định hướng rõ ràng trong công tác chuyển đổi số, Cục Thuế TP. Hà Nội không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cải cách thủ tục hành chính thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người nộp thuế.

Để triển khai thực hiện chuyển đổi số, theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử của đơn vị; xây dựng kế hoạch hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng; xác định rõ mục tiêu chuyển đổi số để phục vụ cho công tác quản lý nội ngành, đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2022: Cục Thuế TP. Hà Nội phấn đấu thực hiện 100% thủ tục hành chính thuế trực tuyến và được tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai phiên bản app thuế điện tử eTax cho thiết bị di động từ 9/2021; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật); kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm của quốc gia và các sở, ngành thuộc thành phố để cung cấp dịch vụ công kịp thời với phương châm “một lần khai báo, trọn đời phục vụ công dân và người nộp thuế”; phấn đấu tối thiểu 30% hộ kinh doanh mở tài khoản và nộp thuế điện tử; 99% doanh nghiệp đăng ký phát hành hóa đơn điện tử, 90% số doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, để hiện thực hóa các mục tiêu của quá trình chuyển đổi số, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức thuế xác định cần có nhận thức và tư duy đúng về chuyển đổi số; từ đó tuyên truyền để người nộp thuế đồng thuận, ủng hộ, trở thành đối tác đồng hành, thụ hưởng kết quả của quá trình chuyển đổi số. “Chúng tôi cũng đã và đang xây dựng hạ tầng số trên nền tảng dữ liệu và đảm bảo kết nối, an toàn, hiệu quả, không trùng lặp, giám sát an ninh mạng và ứng cứu sự cố an ninh thông tin đảm bảo an toàn bảo mật thông tin” - ông Trường nói.

Hướng đến nộp thuế, phí không dùng tiền mặt

Bám sát các chương trình, kế hoạch của UBND thành phố, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đang triển khai đẩy mạnh giao dịch nộp thuế không dùng tiền mặt đối với hộ kinh doanh, tập trung vào đối tượng hộ cá nhân kinh doanh và hộ cho thuê tài sản áp dụng nộp thuế điện tử, người nộp thuế nộp hồ sơ về lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo kế hoạch đã đề ra.

Báo cáo cho thấy, đã có 12.378 hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử thành công, với số tiền thuế 220 tỷ đồng. Có 32.398/907.972 tờ khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy đã nộp, có 15.176 lượt giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 511 tỷ đồng. Cục Thuế tiếp tục triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cùng với việc thực hiện nộp lệ phí trước bạ, nghĩa vụ tài chính về đất đai điện tử, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng xây dựng kế hoạch đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, cục thuế đã xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, phấn đấu đến hết tháng 9/2021, trong số gần 100% doanh nghiệp, tổ chức đã đăng ký phát hành hóa đơn điện tử, có khoảng 80% doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp để nỗ lực từng bước đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn như: chỉ đạo điều hành, tuyên truyền hỗ trợ, thực hiện đôn đốc, giám sát tiến độ triển khai và kiểm soát, phối hợp với các nhà cung cấp hóa đơn điện tử. “Với sự sát sao, quyết liệt từ lãnh đạo cục đến các đơn vị chuyên môn, đến ngày 20/08/2021 có 151.722 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP. Hà Nội thông báo phát hành hóa đơn điện tử đạt tỷ lệ gần 100%, trong đó có 98.512 doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ gần 65%” - ông Trường nói.

Việc chuyển đổi số không chỉ hướng đến việc khai thuế, nộp thuế điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, mà còn xây dựng một nền tảng CNTT hiện đại để quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Trên cơ sở tiền đề của công tác triển khai quản lý thương mại điện tử từ năm 2017 và một số nguyên tắc về quản lý thuế đối với giao dịch thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Cục thuế TP. Hà Nội đã cụ thể hóa chính sách thuế nhằm quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này.

Đưa vào quản lý 382 cá nhân có thu nhập từ nền tảng số


Báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội cho thấy, đến tháng 7/2021, cục thuế đã đưa vào quản lý 382 cá nhân có hoạt động cung cấp sản phẩm ứng dụng trên Google Play, Apple Store… Hiện các cá nhân này đã thực hiện kê khai thuế đầy đủ theo quý, số thuế đã nộp lũy kế từ năm 2018 đến nay là 203 tỷ đồng, trong đó riêng 7 tháng năm 2021 là 39 tỷ đồng. Cục thuế cũng đang thực hiện rà soát các hình thức bán hàng của 32.085 thông tin giao dịch của các cơ sở kinh doanh có sử dụng ứng dụng giao hàng và dữ liệu về 756 chủ cơ sở cho thuê nhà, cung cấp dịch vụ lưu trú.

Nhật Minh