Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, trao đổi những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là những nhiệm vụ giải pháp đột phá tạo động lực để phát triển bền vững rừng trong giai đoạn tới, phục vụ công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng thời, hội thảo cũng tiến hành thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới, phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị 13-CT/TW, nhấn mạnh Tây Nguyên có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của các địa phương trong vùng và cả nước.

Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Trung ương cũng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội; các nghị quyết về định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng trên cả nước, trong đó chú trọng tới công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

"Trung ương đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045 tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%, nâng cao năng suất, chất lượng rừng. Riêng vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 47%; đến năm 2045, trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn; một số tỉnh trong vùng thuộc nhóm phát triển khá của cả nước. Hệ sinh thái rừng được bảo tồn và phát triển; hình thành một số khu du lịch chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước; hình thành các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa và trung tâm năng lượng. Với những lợi thế và tiềm năng sẵn có, cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, nhân dân Tây Nguyên, tôi tin tưởng mục tiêu này chắc chắn đạt được" - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho hay.

Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới

Hội thảo diễn ra chiều ngày 4/4 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày 10 tham luận, trong đó có các tham luận của lãnh đạo các Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chuyên gia, doanh nghiệp.

Các tham luận có nội dung về chính sách, pháp luật đất đai hiện hành về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và định hướng bổ sung, hoàn thiện; khai thác tiềm năng, dựa trên 4 trụ cột để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và giải pháp phát triển bền vững dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới; kinh tế tuần hoàn trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và sự phát triền bền vững cho vùng Tây Nguyên; hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thị trường tín chỉ cac-bon ở Việt Nam; định hướng chủ đạo trong phát triển bền vững tại Tây Nguyên; phát triển nông lâm nghiệp bền vững từ mô hình cà phê vườn hữu cơ theo hệ sinh thái rừng…

Kết luận hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị ban tổ chức hội thảo tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa những nội dung được trình bày và ý kiến đóng góp để kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên và công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/02/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.