Cụ thể, ông Võ Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (mã Ck: DC4) bị phạt 25 triệu đồng, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ông Võ Trung Kiên đã bán 30.000 cổ phiếu DC4 vào ngày 10/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Phương Nga là người liên quan đến bà Nguyễn Phương Thảo – kế toán trưởng của Công ty CP Dầu thực vật Tường An (mã Ck: TAC) do đã thực hiện bán 43.000 cổ phiếu TAC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 25 triệu đồng với ông Trịnh Xuân Giáo do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 8/12/2020, ông Giáo, chủ tài khoản số 077C281948 mua 31.890 cổ phiếu EVE của Công ty cổ phần Everpia làm tăng khối lượng sở hữu từ 1.872.650 cổ phiếu EVE (4,92%) lên 1.904.540 cổ phiếu EVE (5,01%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Everpia. Tuy nhiên, đến ngày 27/01/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi trở thành cổ đông lớn của ông Trịnh Xuân Giáo./.

Hồng Quyên