bo truong ho duc phoc

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Các nhiệm vụ tài nguyên và môi trường có nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quản lý của Bộ Tài chính từ cơ chế chính sách đến các vấn đề về thuế, phí cũng như công tác quản lý tài nguyên.

Chính vì vậy, thời gian qua, các đơn vị chức năng của hai Bộ luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ trong phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua buổi làm việc này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ mong muốn tới đây, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để triển khai thành công một số chủ trương lớn được Chính phủ đặt ra.

Với tinh thần đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trưởng có mặt tại buổi làm việc đã nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường đang cần được tháo gỡ.

Cụ thể là chính sách tự chủ tài chính của một số đơn vị sự nghiệp công lập; khó khăn trong sử dụng các nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp; ưu tiên đầu tư các dự án đánh giá khoáng sán, điều tra địa chất, khai thác tài nguyên biển; chính sách thuế, phí, lệ phí,…

Trao đổi ngay tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính gồm Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý công sản, Vụ Chính sách thuế, Vụ Đầu tư đã trực tiếp giải đáp các vấn đề được nêu.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định Bộ Tài chính sẽ ủng hộ và hỗ trợ để có thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của hoạt động tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Trao đổi về những vấn đề đã nêu trong buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết: Có thể thấy rằng vướng mắc chủ yếu là thể chế, luật pháp và nhu cầu đầu tư của các dự án đang lớn hơn khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước.

Đối với nhu cầu đầu tư, Bộ trưởng đề nghị phía Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thống kê, hoàn chỉnh hồ sơ các dự án, trong đó nêu rõ nguồn lực tài chính để triển khai từng dự án để trình Chính phủ trình Quốc hội đưa vào Kế hoạch Đầu tư công trung hạn.

Một số vấn đề liên quan đến chính sách tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Dự thảo này sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành sẽ giải quyết được một phần những nút thắt còn đang vướng trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tương tự với các vấn đề về phân bổ vốn sự nghiệp còn lại, mua sắm tài sản công và sắp xếp nhà đất công, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động xử lý các vấn đề trong thẩm quyền có thể giải quyết.

Với các vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giao nhiệm vụ cho các đơn vị của Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến chỉ đạo hoặc trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Hồng Vân