Tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là hơn 35 tỷ đồng. Ngày niêm yết có hiệu lực 23/12/2013.

Được biết, PNJ có số vốn điều lệ gần 720 tỷ đồng, Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ kiểm định kim cương và đá quý; Cho thuê nhà; Sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng bạc, đá quý...

Hiện tại PNJ có gần 72 triệu cổ phiếu đang lưu hành, cổ phiếu của công ty này hiện có giá trên thị trường là 28.000 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên