Dự án cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng do Tập đoàn Sun Group đầu tư, dài 10,6 km, bao gồm 2 chặng: Chặng 1 gồm tuyến cáp treo 1 dây nối từ cửa động Phong Nha đến cầu Trạ Ang với chiều dài tuyến là 6,788km; chặng 2 gồm tuyến cáp treo 1 dây nối từ cầu Trạ Ang đến cửa sau động Sơn Đoòng (cách cửa sau động Sơn Đoòng 300m), với chiều dài 3,872km với tổng mức đầu tư 3 nghìn tỷ đồng.

Mục tiêu của tuyến cáp treo nhằm đáp ứng nhu cầu thám hiểm chinh phục vẻ đẹp hùng vĩ của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của người dân Việt Nam và khách quốc tế trên độ cao từ 50-250m. Dự án cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ được lập trên nguyên tắc bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

q
Động Thiên đường. Ảnh: Đ.Q

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, việc xây dựng tuyến cáp treo sẽ không ảnh hưởng đến việc bảo tồn giá trị di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Với trách nhiệm là người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ tốt di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để không ngừng phát huy giá trị của di sản. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo đơn vị thi công cũng như đơn vị khai thác cáp treo sau này không để xảy ra các sự việc làm ảnh hưởng đến di sản.

Việc triển khai dự án cáp treo thuận lợi, sẽ góp phần giúp Quảng Bình thoát nghèo và phát triển kinh tế bền vững./.

Trần Đình Quý