Quảng Bình giải ngân vốn đầu tư công

Quảng Bình đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh minh họa: H.T

Còn nhiều dự án có tiến độ giải ngân chậm

Ông Đào Hoàng Liêm - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Bình cho biết, đơn vị đã có nhiều biện pháp tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhanh chóng làm thủ tục giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch vốn năm 2021. Đặc biệt, ngay sau khi có Công điện số 1082/CĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 10/CĐ- KBNN của KBNN về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải ngân trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển rõ rệt, đưa tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh đạt 30,39% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (4.235,41 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện vẫn có nhiều công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn dưới 10%, thậm chí chưa giải ngân mặc dù nguồn vốn đã được bố trí từ đầu năm. Điều này đã dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn, thừa nơi này nhưng lại thiếu ở nơi khác trong thực hiện các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua. Đơn cử như dự án Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (mới giải ngân được 3% kế hoạch vốn), Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ tỉnh Quảng Bình (giải ngân đạt 5,25%)...

Tỷ lệ giải ngân vốn ngoài nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đạt rất thấp. Đến nay, nguồn vốn này mới giải ngân được 5,5% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, một số công trình, dự án thuộc kế hoạch vốn nước ngoài được cấp vốn từ đầu năm nhưng đến nay vẫn chưa giải ngân như: Dự án sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Phú Vinh (WB8); dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (hạng mục rà phá bom mìn); dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - dự án thành phần tỉnh Quảng Bình. Hoặc có dự án giải ngân quá thấp, mới được 0,6% kế hoạch như dự án sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước tỉnh Quảng Bình…

Theo ông Liêm, tỷ lệ giải ngân còn thấp là vì hiện nay, nhiều công trình, dự án gặp khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nên chưa thể thực hiện nghiệm thu khối lượng lập hồ sơ thanh toán gửi kho bạc. Nhiều công trình, dự án đang phải thực hiện xin điều chỉnh tiến độ thi công.

Hơn nữa, dịch bệnh Covid-19 còn gây khó khăn trong vấn đề thông quan hải quan dẫn đến việc hàng hóa chưa được thông quan, thiết bị chưa được nhập về nên chưa có khối lượng để giải ngân (dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn).

Đáng chú ý, một số công trình được bố trí nhiều nguồn vốn (gồm cả vốn trong nước, vốn ODA và cả vốn kéo dài năm trước chuyển sang) nên đang tập trung thực hiện giải ngân vốn trong nước, do đó số dư vốn ngoài nước còn nhiều (dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới; dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - tiểu dự án tỉnh Quảng Bình).

Thêm vào đó, nhiều chủ đầu tư có công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân chậm, thấp, tuy nhiên hiện nay chưa có chế tài để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nên chưa tạo ra tính răn đe và chưa kích thích được sự chủ động trong quản lý sử dụng nguồn vốn có hiệu quả của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Tham mưu kịp thời các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Ông Đào Hoàng Liêm cho biết, để đẩy mạnh tiến độ giải ngân từ nay đến cuối năm, KBNN Quảng Bình đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng. Đồng thời, KBNN ban hành văn bản gửi chủ đầu tư, ban quản lý dự án đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, nhanh chóng nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, gửi hồ sơ thanh toán đến KBNN; kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng công trình, dự án, gói thầu theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kho bạc báo cáo KBNN, UBND tỉnh để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Bên cạnh đó, KBNN Quảng Bình tiếp tục tăng cường việc quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất các phòng, KBNN huyện về thực hiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi NSNN để kịp thời phát hiện các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ cho đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Đồng thời, KBNN tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án giải ngân chậm, UBND tỉnh cần có quy chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu và đến thời hạn ngày 30/9 hàng năm nếu giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn thì kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn sang công trình, dự án khác.

Ngoài ra, KBNN Quảng Bình tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phân tích báo cáo giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện công khai số liệu và tỷ lệ giải ngân hàng tháng đối với từng sở, ban ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án; đồng thời, chủ động báo cáo HĐND, UBND các cấp định kỳ, hàng tháng, hàng quý về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, trong đó báo cáo cụ thể những khó khăn vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Vân Hà