Trong năm 2023, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Nam là hơn 9.278 tỷ đồng, bao gồm kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh là 7.804 tỷ đồng và 1.474 tỷ đồng vốn kéo dài của năm 2022 chuyển sang.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Nam, đến nay, toàn tỉnh đã phân bổ được 7.520 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2023, đạt 97%. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đã phân bổ 2.961 tỷ đồng, đạt 98%; vốn ngân sách địa phương đã phân bổ 4.558 tỷ đồng, đạt 96%. Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết 251 tỷ đồng.

Quảng Nam kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án giải ngân thấp
Tỉnh Quảng Nam kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án có tiến độ giải ngân thấp hoặc không có khả năng giải ngân. Ảnh minh họa: H.T

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, tính đến ngày 29/9/2023, tổng vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) đã giải ngân trên 4.060 tỷ đồng, đạt 43,8% so với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh.

Tỉnh Quảng Nam đã thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn năm 2023 với hơn 252 tỷ đồng từ các dự án giải ngân thấp sang các dự án khác có tỷ lệ giải ngân cao và có nhu cầu bổ sung vốn.

Trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 giải ngân trên 3.291 tỷ đồng, đạt 42,2% so với kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh và cao hơn so cùng kỳ năm 2022; kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân gần 769 tỷ đồng, đạt 52,1%.

Tỷ lệ giải ngân này so với tỷ lệ chung của cả nước đang đạt thấp. Hơn nữa, hiện đang là quý IV - quý cuối cùng của năm để tăng tốc giải ngân, trong khi lượng vốn của tỉnh Quảng Nam cần phải giải ngân vẫn còn khá lớn.

Theo đó, để đảm bảo mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, trong những tháng cuối năm này, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện giao nhiệm vụ phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nguồn vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án đang có tiến độ giải ngân thấp hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và đang cần vốn. Theo đó, vừa qua, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn năm 2023 với hơn 252 tỷ đồng từ các dự án giải ngân thấp sang các dự án khác có tỷ lệ giải ngân cao và có nhu cầu bổ sung vốn.

Cụ thể, vốn ngân sách trung ương trong nước 102 tỷ đồng, vốn nước ngoài 87 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 63 tỷ đồng./.