Báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, xác định việc giải ngân vốn đầu tư công góp phần phục hồi nền kinh tế của địa phương và giúp địa phương phát triển, do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện thi công các dự án. Đồng thời, tỉnh Quảng Nam đã chủ động điều hành, ban hành các văn bản thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước theo đúng các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Quảng Nam: Sẽ số hóa cơ sở dữ liệu đất đai để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công
Quảng Nam sẽ số hóa cơ sở dữ liệu đất đai để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Ngoài việc yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2021 kéo dài của các dự án được giao theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tính đến hết ngày 23/11/2022, tổng vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân được hơn 4.221 tỷ đồng, đạt 67,3% so với kế hoạch vốn từ đầu năm, đạt 51,5% so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh và đạt 54% so với kế hoạch vốn đã phân bổ.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam đã kiên quyết chỉ đạo việc rà soát, điều chuyển (cắt, giảm, bổ sung) kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân hết, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn bổ sung.

Theo đó, tính đến ngày 15/11/2022, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 hơn 848,9 tỷ đồng (gồm ngân sách trung ương hơn 437,9 tỷ đồng và ngân sách tỉnh hơn 411 tỷ đồng) đảm bảo theo thời gian quy định trước ngày 15/11 hàng năm.

Báo cáo từ UBND tỉnh Quản Nam cũng cho biết, tính đến hết ngày 23/11/2022, tổng vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân được hơn 4.221 tỷ đồng, đạt 67,3% so với kế hoạch vốn từ đầu năm, đạt 51,5% so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh và đạt 54% so với kế hoạch vốn đã phân bổ. Dự kiến đến ngày 31/12/2022, tổng vốn đầu tư công năm 2022 giải ngân 5.767,6 tỷ đồng, đạt 91,9% so với kế hoạch vốn giao từ đầu năm, đạt 70,3% so với kế hoạch vốn sau khi bổ sung.

Ngoài việc thúc đẩy các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề ra giải pháp cho công tác giải ngân trong năm 2023 tới.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính. Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng đến nhiệm vụ chuyển đổi số, ưu tiên số hóa cơ sở dữ liệu đất đai để tạo sự đồng bộ, thống nhất giúp giải quyết triệt để những khó khăn liên quan đến nguồn lực đất đai, từ đó đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công ngày càng thuận lợi hơn./.