Đã thu được hơn 1.475 tỷ đồng nợ thuế

Ông Nguyễn Văn Tiếp – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, cho hay từ đầu năm đến nay, toàn đơn vị ban hành 105.086 thông báo đôn đốc nợ đến người nộp thuế (NNT), với tổng số tiền 3.612 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị ban hành 400 lượt quyết định cưỡng chế (số tiền nợ thuế trên 90 ngày phải thực hiện cưỡng chế trong kỳ), với số tiền thuế nợ bị cưỡng chế là 447,4 tỷ đồng.

cục-thuế-quảng-ngãi.jpg
Cục Thuế Quảng Ngãi họp giao ban đánh giá tình hình thu ngân sách bàn giải pháp thu hồi nợ thuế. Ảnh: Thanh Uyên

Cục thuế cũng đã công khai thông tin theo quy định NNT còn nợ thuế trên hệ thống TMS, Web cục thuế và các phương tiện khác là 649 NNT, với số tiền thuế nợ công khai là 428,1 tỷ đồng.

Thông qua các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu nợ, tính đến đầu tháng 7/2021, toàn đơn vị đã thu được 1.475 tỷ đồng. Trong đó, thu bằng chứng từ được 274 tỷ đồng nợ mới phát sinh; thu qua điều chỉnh nợ được 951,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết thêm, thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính, Cục Thuế Quảng Ngãi đã ban hành 23 quyết định khoanh nợ cho 23 NNT, với số tiền là 0,4 tỷ đồng. Tính cộng dồn từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn có 5.906 NNT được khoanh nợ, với số tiền thuế nợ đã khoanh là 139,8 tỷ đồng, đạt 97,2% số tiền thuế nợ phải khoanh. Cục Thuế Quảng Ngãi đã thực hiện nhập đầy đủ các quyết định nêu trên vào hệ thống quản lý thuế TMS và đã hạch toán.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 17 quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho 1.828 NNT, với số tiền được xóa là 49 tỷ đồng, đạt 41% số tiền phải xóa, bao gồm: 877 doanh nghiệp, số tiền 48,2 tỷ đồng và 951 cá nhân, số tiền 0,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế Quảng Ngãi đã ban hành 19 quyết định hủy khoanh nợ tiền thuế đối với 19 NNT, trong đó có 3 doanh nghiệp và 16 cá nhân, với số tiền là 1 tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm nợ thuế

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, song kết quả thu nợ đạt được là khá tích cực. Tuy nhiên, báo cáo của Cục Thuế Quảng Ngãi cho thấy, tính đến hết tháng 7/2021, tổng nợ thuế trên địa bàn cơ quan thuế đang quản lý là 774,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi cho hay, nếu phân theo tính chất nợ thì nợ có khả năng thu là 485,3 tỷ đồng, giảm 87,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 15,3% so với thời điểm đầu năm, giảm 3,8% so với thời điểm 30/6/2021; nợ khó thu là 289,2 tỷ đồng, tăng 130,4 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tương ứng tăng 82,2%, không tăng so với thời điểm 30/6/2021.

Nếu phân theo loại hình, tổng nợ của doanh nghiệp là 637,6 tỷ đồng, giảm 0,2%, tương ứng với số nợ giảm 16,3 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ hộ, cá nhân kinh doanh là 27,6 tỷ đồng, tăng 18% tương ứng với số nợ tăng 4,2 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các chi cục thuế có số nợ tăng cao so với đầu năm là: Đức Phổ - Ba Tơ tăng 15%, Quảng Ngãi - Sơn Tịnh tăng 28%, Nghĩa Hành - Minh Long tăng 38%, Lý Sơn tăng 15%.

Đối với các khoản nợ liên quan về đất, báo cáo của Cục Thuế Quảng Ngãi nghi nhận, tổng nợ là 109,2 tỷ đồng, tăng 100% (tương ứng với số nợ tăng 54,6 tỷ đồng) so với số nợ đầu năm.

Ông Nguyễn Văn Tiếp đánh giá, nhìn chung hầu hết các chi cục thuế đều có số tiền thuế nợ giảm so với đầu năm. Tuy nhiên, vẫn còn 3 chi cục thuế có số tiền thuế nợ tăng cao so với đầu năm, đó là: Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ tăng 397%, tăng 59,9 tỷ đồng (số nợ tăng cao, đột biến do phát sinh tiền sử dụng đất); Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Hành - Minh Long tăng 23%, tăng 0,8 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực Tư Nghĩa - Mộ Đức tăng 0,6%, tăng 1,4 tỷ đồng.

Để kéo giảm nợ thuế xuống dưới 5% trên tổng thu đáp ứng chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế thuộc trường hợp phải cưỡng chế, nhất là tập trung vào khoản nợ lớn, nợ tiền sử dụng đất,… các khoản thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; tiếp tục theo dõi sát sao số thuế đã gia hạn, để có kế hoạch đôn đốc nộp khi đến hạn phải nộp.

Đồng thời, các đơn vị thuế theo dõi chặt chẽ các khoản tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 được gia hạn, theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ để động viên, khích lệ NNT thực hiện nộp vào NSNN khi hết thời gian được gia hạn.

Song song với đó, cục thuế thường xuyên phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan để kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai ngay sau khi được phê duyệt trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với trường hợp chây ỳ, không nộp tiền sử dụng đất phải nộp vào NSNN theo quy định của Luật Quản lý thuế./.

Văn Tuấn