móng Cái

Cán bộ Hải quan Quảng Ninh rà soát tờ khai nhập khẩu của DN. Ảnh: Thanh Hoa

Cụ thể là địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Nga, Công ty cổ phần hợp tác thương mại ASEAN, Công ty TNHH Quang Phát.

Các quyết định của Tổng cục Hải quan được ban hành căn cứ theo Luật Hải quan và Nghị định 67/2020/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan sửa đồi, bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, 3 doanh nghiệp nêu trên không có văn bản đề nghị đưa địa điểm hoạt động trở lại, Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra, báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động./.

Ngọc Linh