Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai, mã CK: QCG) vừa được công bố cho thấy, đến ngày 30/3, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Quốc Cường Gia Lai còn 25,2 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ là 40,5 tỷ đồng.

Khoảng 2 năm nay, lượng tiền mặt của công ty này sụt giảm và luôn ở mức thấp so với những năm trước. Tiền mặt của Quốc Cường Gia Lai thường dao động quanh 20-40 tỷ đồng, thậm chí vào cuối quý I/2020 chỉ còn hơn 8 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản nợ của công ty luôn ở mức cao.

Tính đến cuối quý I/2021, cả nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn là 484 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy, hệ số khả năng thanh toán nhanh của Quốc Cường Gia Lai hiện ở mức thấp.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đang mượn 1.234 tỷ đồng từ các công ty và cá nhân liên quan. Trong đó khoản tiền nợ với cá nhân bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc là 107 tỷ đồng, ông Lại Thế Hà - Chủ tịch HĐQT 45 tỷ đồng, bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Loan) là 11 tỷ đồng...

Báo cáo tài chính cũng cho thấy, doanh thu thuần của công ty này trong quý I/2021 đạt xấp xỉ 347 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giá vốn chiếm gần 80% nên lợi nhuận gộp của Quốc Cường Gia Lai còn 73 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sụt giảm doanh thu hoạt động tài chính chỉ bằng 30% so với cùng kỳ, trong khi các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt gấp 2 và 3 lần so với cùng kỳ nên lợi nhuận thuần của công ty chỉ còn 29,4 tỷ đồng, thấp hơn 2 tỷ đồng so với quý I/2020.

Bên cạnh đó, khoản chi phí khác tăng gấp 2,5 lần, trong khi lợi nhuận khác bị âm hơn 3 tỷ (trong khi cùng kỳ chỉ có 64 triệu) nên lợi nhuận sau thuế của Quốc Cường Gia Lai chỉ còn 19,35 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đến cuối kỳ còn 7.122 tỷ đồng, giảm hơn 250 tỷ đồng so với đầu năm 2021.

Minh Châu