Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.122 tỷ đồng
Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.300 tỷ đồng, nhưng nhiều thương nhân đầu mối âm quỹ
Quỹ bình ổn giá xăng dầu không vì mục tiêu lợi nhuận

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong quý III/2021 (từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021) là hơn 502 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý III/2021 là hơn 800 tỷ đồng.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2021 còn hơn 824 tỷ đồng
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2021 còn hơn 824 tỷ đồng

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý III/2021 là hơn 1,8 tỷ đồng.

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý III/2021 là 14 triệu đồng.

Trong số các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, Petrolimex có số âm quỹ lớn nhất tính đến thời điểm hết quý III/2021 là hơn 192 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, sau biến động lớn theo chiều hướng tăng của giá xăng dầu từ đầu năm đến nay của giá xăng dầu thế giới, tác động trực tiếp đến giá xăng dầu trong nước, liên Bộ Công thương - Tài chính đã liên tục tăng mức trích Quỹ BOG để giảm đà tăng của giá xăng dầu. Điều đó đã làm giảm số quỹ xuống còn rất thấp so với thời điểm 2 quý trước của năm 2021.

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là còn hơn 9.200 tỷ đồng; đến hết quý I/2021 là còn hơn 5.300 tỷ đồng và hết quý II/2021 số dư quỹ còn hơn 1.122 tỷ đồng./.