go XK

Xuất khẩu gỗ tăng trưởng manhj trong 3 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Khánh Linh

Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,699 tỷ USD, tăng 41,5 %; lâm sản ngoài gỗ đạt 243 triệu USD, tăng 38,4 %. Xuất siêu đạt 3,234 tỷ USD tăng 43,4%.

Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu và Hàn Quốc hiện nay chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 3 năm 2021 ước đạt 227 triệu USD; lũy kế 3 tháng ước đạt 696 triệu USD, tăng 31% so cùng kỳ.

Các thị trường nhập khẩu gỗ và lâm sản chính là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Cameroon, Thái Lan, Chi Lê, chiếm khoảng 55% tổng giá trị gỗ và lâm sản nhập khẩu 3 tháng qua..

Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng như trên là do giá gỗ nguyên liệu những tháng đầu năm tăng, đồng thời nhu cầu nhập khẩu cũng tăng so với cùng kỳ.

Khánh Linh