Đây là số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua và cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành hồi tháng 6/2021.

2 tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư là công đoàn Công ty và nhà đầu tư tổ chức trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

Danh sách lựa chọn nhà đầu tư theo đó có công đoàn Công ty và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI).

Ngoài việc tổ chức bán nốt số cổ phiếu chưa phân phối hết, RAL cũng điều chỉnh mục đích phát hành. Theo đó, phương án sử dụng vốn là đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc 2 và nâng cấp đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED.

Tổng số tiền dự kiến thu về của đợt phát hành là khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Theo thứ tự ưu tiên, ưu tiên một là đầu tư Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh. Ưu tiên 2 là nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất xưởng LED.

Về tiến độ giải ngân, việc giải ngân đầu tư xưởng LED dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021. Trong khi đó, việc giải ngân cho xây dựng nhà máy sẽ thực hiện trong 3 năm, từ năm 2021 đến 2023.

6 tháng đầu năm 2021, RAL đạt doanh thu thuần 2.675 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 190 tỷ đồng. Dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh âm 179 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, RAL có quy mô nợ phải trả tại thời điểm giữa năm là 3.627 tỷ đồng, lớn gấp hơn 3 lần so với vốn chủ sở hữu./.

Chí Tín