Đợt huy động vốn của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL) thực hiện và hoàn thành từ quý I/2022. Khi đó, công ty phát hành gần 10,9 triệu cổ phiếu ra công chúng, số tiền đã huy động về có giá trị là 1.011 tỷ đồng.

RAL: Mới tiêu hết một phần tư số tiền huy động từ đầu năm 2022
RAL: Mới tiêu hết một phần tư số tiền huy động từ đầu năm 2022. Ảnh: T.L
Công ty Nước Thủ Dầu Một huy động vốn để cổ phần một số doanh nghiệp và trả nợ Chủ tịch MB: “Chuyển đổi số không có nghĩa ngay lập tức phải đầu tư một số tiền lớn”

Theo kế hoạch sử dụng vốn thời điểm đó, công ty dự kiến sử dụng 963,5 tỷ đồng để đầu tư vào nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh. Số còn lại đầu tư nâng cấp và mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED.

Theo tiến độ về tình hình sử dụng vốn tính đến đầu tháng 9/2023, công ty mới dùng hết 276 tỷ đồng để nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh. Theo đó với tiến độ hiện tại, sau 1,5 năm huy động vốn, công ty mới chỉ sử dụng hết có khoảng hơn 1/4 số tiền đã huy động.

Về tình hình tài chính hiện tại, RAL có tổng vốn chủ sở hữu là 2.742 tỷ đồng; nợ phải trả là 4.744 tỷ đồng, trong đó riêng nợ ngắn hạn là 4.743 tỷ đồng, nợ dài hạn chưa đến 1 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là khoản mục lớn nhất với 2.988 tỷ đồng, tiếp đó là hơn 1.003 tỷ đồng các khoản phải trả người bán ngắn hạn./.