Quyết định xử phạt nêu rõ, RCC bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất kiểm toán 2019, năm 2020, tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BCTC quý I/2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý III/2020, Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2020, BCTC quý II/2021 và một số văn bản khác.

RCC bị phạt do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 175 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Chứng khoán DSC do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Công ty cổ phần chứng khoán DSC đã cho vay đối với Thành viên Hội đồng quản trị tại các thời điểm ngày 17/8/2020, 20/8/2020, 28/10/2020, 30/10/2020, 01/02/2021./.