Theo quyết định số 1844/QĐ-NHNN, Thống đốc NHNN chấp thuận việc sáp nhập PNB vào Sacombank. Đồng thời thu hồi Giấy phép hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 0030/NH-GP ngày 17/3/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho PNB.

Khi sáp nhập PNB, Sacombank có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng TMCP Phương Nam. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành (ngày 14.9), Sacombank phải hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật, thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Về phía PNB, ngân hàng này có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Sacombank. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định trên có hiệu lực thi hành, PNB phải hoàn trả NHNN bản gốc Giấy phép hoạt động do Thống đốc NHNN cấp trước đây, thực hiện thủ tục xóa tên Ngân hàng TMCP Phương Nam trong sổ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thương vụ sáp nhập giữa hai ngân hàng đã được hai bên đưa ra tại Đại hội cổ đông từ đầu năm 2013. Tuy nhiên, đề án sáp nhập đã chưa được NHNN chấp thuận cho đến khi ông Trầm Bê, cổ đông lớn của cả hai ngân hàng cam kết ủy quyền vô thời hạn toàn bộ cổ phần của mình và những người liên quan tại hai ngân hàng Sacombank và Phương Nam cho NHNN. Đồng thời chịu trách nhiệm bổ sung tài sản đảm bảo nếu cần cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của ông tại ngân hàng./.

H.Y