Tọa đàm “Hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu: Giải pháp cho quản lý minh bạch và hiệu quả” dự kiến có sự tham dự của các diễn giả, chuyên gia uy tín; đại diện lãnh đạo Cục Thuế Doanh nghiệp lớn - Tổng cục Thuế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Sắp diễn ra Tọa đàm “Hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu”

Tọa đàm sẽ ghi nhận những ý kiến, đề xuất mang tính xây dựng, cung cấp nhiều góc nhìn, kiến nghị của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp… gửi tới các cơ quan quản lý nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và xã hội thực hiện tốt chính sách, pháp luật.

Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp ban hành các Công điện số 1123/CĐ-TTg, Công điện số 1284/CĐ-TTg, Công điện số 1437/CĐ-TTg, Công điện số 09/CĐ-TTg chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu. Trong đó có việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Đặc biệt, mới đây nhất, ngày 26/3/2024, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Công điện số 26/CĐ-TTg chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Tọa đàm “Hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu: Giải pháp cho quản lý minh bạch và hiệu quả” do Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức nhằm tăng cường công tác quản lý, triển khai phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số, chống thất thu và tăng thu ngân sách nhà nước; ghi nhận sự quyết tâm nỗ lực của ngành Thuế cũng như các doanh nghiệp trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc Thủ tướng liên tiếp ban hành các công điện rốt ráo chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, trong đó có ngành Thuế triển khai công tác quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc chống gian lận, thất thu thuế.

Không chỉ vậy, việc triển khai giải pháp xuất hóa đơn HĐĐT theo từng lần bán xăng dầu còn giúp truy soát nguồn gốc hàng hóa; việc kết nối dữ liệu HĐĐT với cơ quan thuế giúp theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh chặt chẽ hơn, qua đó phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh kinh doanh xăng dầu.

Sắp diễn ra Tọa đàm “Hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu”
Việc triển khai giải pháp xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu góp phần đảm bảo công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: TL

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính trong triển khai HĐĐT đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu...

Thực hiện sát sao các chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt các giải pháp, nỗ lực hoàn thành mục tiêu được giao. Đến nay, 100% các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán lẻ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc triển khai thành công giải pháp phát hành HĐĐT sau từng lần bán xăng dầu là một dấu mốc quan trọng trong công tác quản lý thuế và chống gian lận thuế đối với ngành xăng dầu trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh tại Quảng Ninh nói riêng, góp phần đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dự kiến tại Tọa đàm, các diễn giả, chuyên gia và đại biểu tham dự sẽ thảo luận về các nội dung liên quan như: Hóa đơn điện tử - Chìa khóa cho quản trị thuế hiệu quả trong ngành xăng dầu; Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng HĐĐT trong quản lý bán lẻ xăng dầu...

Thông qua Tọa đàm, đại diện Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, cơ quan quản lý nhà nước khác sẽ ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các chuyên gia, của cộng đồng doanh nghiệp… gửi tới các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tài chính, để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và sự đồng thuận trong toàn xã hội ngày càng cao./.