phat dat

Nợ phải trả của Phát Đạt tính đến cuối quý I/2021 là 10.496 tỷ đồng.

Theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 230 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm kể từ ngày phát hành.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất trái phiếu 13%/năm, trả lãi 3 tháng 1 lần.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ vốn cho các dự án bất động sản của tổ chức phát hành và của công ty con.

Cụ thể, đó là các dự án Phân khu 4, Phân khu 2 và Phân khu 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Nguồn vốn trái phiếu cũng được sử dụng cho công ty con để thực hiện dự án Trung tâm thương mại và Căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương và dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I.

Thời gian qua, Phát Đạt cũng đã trải qua giai đoạn dòng tiền bị âm khá nhiều, dẫn đến phải bù đắp bằng vốn vay.

Quý I/2021, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty bất động sản này âm 82 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 241 tỷ đồng.

Theo đó, công ty bù đắp dòng tiền bằng việc gia tăng vay tài chính với dòng tiền thu từ đi vay trong quý I là 446 tỷ đồng, lớn hơn khá nhiều so với dòng tiền chi ra để trả bớt nợ vay trong giai đoạn này./.

Chí Tín