Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với lượng vốn cần huy động 30 tỷ đồng. Trong khi đó, trên thị trường cổ phiếu SDG chốt phiên 31/12 ở mức 53.800 đồng/cổ phiếu, cao nhất từ khi niêm yết năm 2009. Quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng và cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Với số tiền thu về, công ty có kế hoạch sử dụng vào việc thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn và bổ sung vốn lưu động.

9 tháng đầu năm 2020, kết quả kinh doanh của SDG đạt 1.210 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 75%, lên trên 90 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2020 lên 161 tỷ đồng.

Được biết, Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, tiền thân là Công ty Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ thành lập ngày 18/4/1988. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì; kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản.../.

Hồng Quyên