Bệnh viện

Mô hình Bệnh viện GTVT Trung ương sau khi hoàn thành. Ảnh: ST

Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý DN Bộ Giao thông vận tải (GTVT), đại diện Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN Bộ GTVT cho biết, Bệnh viện GTVT Trung ương- bệnh viện lớn nhất ngành GTVT, đầu năm 2016 sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Theo ông Minh đây là một việc hết sức mới mẻ mà ngay cả Bộ Y tế cũng chưa làm.

Tính tại thời điểm 30/6/2014, giá trị thực tế theo sổ sách của Bệnh viện là hơn 66 tỷ đồng, trong đó thực tế phần vốn Nhà nước tại DN là hơn 44 tỷ đồng. Giá trị DN sau khi xác định lại là hơn 158 tỷ đồng, trong đó giá trị phần vốn nhà nước là hơn 136 tỷ đồng.

Vốn điều lệ là 168 tỷ đồng, tương ứng với 16,8 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Cơ cấu phát hành lần đầu là Nhà nước sẽ nắm giữ 30% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động là 10,52%; cổ phần bán nhà đầu tư chiến lược chiếm 30%; cổ phần bán đấu giá công khai chiếm 29,48%.

Tổng số lao động của Bệnh viện tại thời điểm công bố giá trị DN là 459 người. Tổng số lao động chuyển sang làm việc công ty cổ phần là 438 người. Số lao động dôi dư 21 người.

"Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN Bộ GTVT nhất trí với phương án cổ phần hóa do Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Bệnh viện GTVT Trung ương đề nghị trình Bộ trưởng Bộ GTVT, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án thì sẽ tiến hành các bước còn lại để tháng 9/2015 thực hiện IPO (bán cổ phần lần đầu ra công chúng) và đầu năm 2016 Bệnh viện sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần", ông Minh cho biết thêm./.

Trí Dũng