HSX cho biết, ngày 18/4/2014, SGT đã nộp báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2013, tuy nhiên đến ngày 28/4/2014 HSX vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính kiểm toán 2013 của công ty. Vì vậy, HSX nghiêm khắc nhắc nhở SGT về việc chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2013 và yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, đây là lần thứ 3 HSX nghiêm khắc nhắc nhở SGT. Trước đó, HSX đã hai lần gửi văn bản nhắc nhở tới SGT về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2013.

Hiện SGT có vốn điều lệ là hơn 740 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty bao gồm: đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp; Đầu tư, xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu kỹ thuật công nghệ tin học; Mua bán máy vi tính, thiết bị điện - điện tử; vật tư thiết bị bưu chính viễn thông…

Giá cổ phiếu hiện tại của SGT là 3.400 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên