Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cho thấy, trong nhiệm kỳ 2018-2023, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả.

Số đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ trước
Kết nạp Đảng viên tại một doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn; đồng thời, tích cực tham gia phát triển đảng viên; góp ý, phản biện xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã xuất hiện hàng vạn mô hình, hàng triệu điển hình học tập và làm theo lời Bác. Các cấp công đoàn biểu dương, khen thưởng 15.128 tập thể, cá nhân.

Đồng thời, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp đoàn viên, người lao động nhận thức rõ thời cơ, thách thức đối với Công đoàn Việt Nam; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đẩy lùi thông tin xấu, độc, xuyên tạc về giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, công tác phát triển Đảng được các cấp công đoàn rất quan tâm với 700.506 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, có 399.723 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ đoàn viên ưu tú ngoài khu vực nhà nước là hơn 11%.

Bên cạnh đó, cơ quan công đoàn còn tăng cường thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, đã có hơn 632 nghìn lượt ý kiến của đoàn viên, người lao động góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ ngày 1 - 3/12 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Một trong số các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn tới là bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.