Theo Báo cáo về hoạt động công thương của tỉnh Sóc Trăng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 2/2024 giảm 19,63% so với tháng trước, giảm 17,03% so với tháng cùng kỳ. Nguyên nhân do giảm ngày sản xuất trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Sóc Trăng: Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 16.275 tỷ đồng 2 tháng đầu năm
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tỉnh Sóc Trăng 2 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ. Ảnh tư liệu

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 2,31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,88%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 21,92%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,08%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 2/2024 ước 8.038 tỷ đồng (trong đó, bán lẻ hàng hóa ước 5.093 tỷ đồng), giảm 2,41% so với tháng trước (trong đó, bán lẻ hàng hóa giảm 1,05%) và tăng 10,81% so với tháng 2/2023 (trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng 11,39%).

Theo đó, tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước 16.275 tỷ đồng (trong đó, bán lẻ hàng hóa ước 10.241 tỷ đồng), đạt 18,08% kế hoạch (trong đó, bán lẻ hàng hóa đạt 16,26% kế hoạch), tăng 10,69% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,05%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tỉnh Sóc Trăng 2 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ, do cùng thời điểm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, đẩy sức mua hàng hóa, dịch vụ tăng mạnh.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2024 ước thực hiện 90 triệu USD, giảm 18,11% so với tháng 1/2024, giảm 17,28% so với tháng 2/2023. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 200 triệu USD, đạt 13,33% kế hoạch, tăng 16,88% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu thủy sản ước 100 triệu USD, đạt 9,95% kế hoạch, tăng 2,58%, xuất khẩu gạo ước 80 triệu USD, tăng 57,91%, xuất khẩu hàng may mặc ước 20 triệu USD, giảm 4,37% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 2/2024 ước thực hiện 10 triệu USD, giảm 16,67% so với tháng 01/2024, giảm 33,33% so với tháng 2/2023. Lũy kế 02 tháng năm 2024, ước 22 triệu USD, đạt 8,8% kế hoạch, giảm 22,26% so cùng kỳ.

Theo Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng, năm 2024, cơ quan này sẽ tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh phát triển năng lượng; phát triển thương mại, mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường. Đồng thời, tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại; tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống; phát triển hạ tầng số.