Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cho phép sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB).

Theo đó, vốn điều lệ trong Giấy phép hoạt động cho OCB được sửa đổi thành: 13.698.828.630.000 đồng.

Với một ngân hàng khác, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho phép sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BacABank).

Theo đó, vốn điều lệ cấp cho BacABank được sửa đổi thành: 7.531.355.000.000 đồng.

Bức tranh đa màu quanh hiện tượng ngân hàng bán công ty tài chính Các ngân hàng tọa đàm góp ý sửa đổi quy định xếp hạng ngân hàng Ngân hàng lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư số 01/2020/TT-NHNN
Sửa đổi giấy phép tại 2 ngân hàng và 2 công ty tài chính
Sửa đổi giấy phép tại 2 ngân hàng và 2 công ty tài chính. Ảnh: T.L

Trong nhóm các công ty tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho PTF được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước gồm nhận tiền gửi bằng ngoại tệ của khách hàng là tổ chức không phải là tổ chức tín dụng; gửi tiền, nhận tiền gửi bằng ngoại tệ với các tổ chức tín dụng được phép; vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép, tổ chức tài chính trong nước.

Một số hoạt động khác gồm chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ; phát hành thẻ tín dụng quốc tế; cung cấp các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản bằng ngoại hối; cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối; mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối.

Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế của PTF gồm mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nước ngoài để thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng; mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Với một công ty tài chính khác, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thành Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC.

Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, các đơn vị: Hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; công bố thông tin và tổ chức khai trương hoạt động theo quy định của pháp luật./.