tai canh cay ca phe

Thời hạn cho vay tối đa là 8 năm đối với phương pháp trồng tái canh cà phê, trong đó thời gian ân hạn trả nợ gốc và lãi là 4 năm tính từ thời điểm khách hàng và Agribank ký hợp đồng vay vốn. Ảnh minh họa, nguồn: baodaklak.vn

Theo văn bản hướng dẫn vừa được NHNN phát đi, việc cho vay tái canh cà phê được thực hiện tại địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, bao gồm: Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai và Kon Tum, theo 2 phương pháp trồng tái canh cà phê và gép cải tạo cà phê do Agribank thực hiện.

Mức cho vay do khách hàng và Agribank thỏa thuận, nhưng tối đa là 150 triệu đồng/ha đối với phương pháp trồng tái canh cà phê và 80 triệu đồng/ha đối với phương pháp gép cải tạo cà phê.

Về thời hạn vay, thời hạn cho vay tối đa là 8 năm đối với phương pháp trồng tái canh cà phê, trong đó thời gian ân hạn trả nợ gốc và lãi là 4 năm tính từ thời điểm khách hàng và Agribank ký hợp đồng vay vốn; thời hạn cho vay tối đa là 4 năm đối với phương pháp ghép cải tạo cà phê, trong đó thời gian ân hạn trả nợ gốc và lãi là 2 năm tính từ thời điểm khách hàng và Agribank ký hợp đồng vay vốn.

Trường hợp khách hàng có nguồn thu trong thời gian đầu tái canh thì có thể thỏa thuận với Agribank thời gian ân hạn thấp hơn quy định trên.

Lãi suất cho vay trong thời gian ân hạn trả nợ gốc và lãi do NHNN công bố hàng năm, trên cơ sở mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng của Agribank, nhưng không vượt quá 7%/năm.

Riêng lãi suất cho vay đối với khoản dư nợ trong thời gian ân hạn của Agribank đối với khách hàng trong năm 2015 là 7%/năm.

Lãi suất cho vay sau thời gian ân hạn trả nợ gốc và lãi do NHNN công bố hàng năm trên cơ sở mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng của Agribank cộng biên độ 2,5%/năm.

Đối với hợp đồng cho vay tái canh cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã được Agribank và khách hàng ký trước thời điểm văn bản hướng dẫn này có hiệu lực mà còn trong thời gian ân hạn theo cách tính và đáp ứng các điều kiện vay vốn quy định tại văn bản này, thì Agribank và khách hàng có thể xem xét, thỏa thuận ký phụ lục bổ sung, điều chỉnh để được áp dụng các quy định lãi suất nêu trên đối với phần dư nợ còn lại của khoản vay.

Lãi suất nợ quá hạn do Agribank và khách hàng thỏa thuận theo quy định của pháp luật và được quy định cụ thể trong hợp đồng vay vốn.

NHNN hỗ trợ nguồn vốn cho vay tái canh cà phê cho Agribank thông qua hình thức tái cấp vốn. Lãi suất tái cấp vốn thấp hơn 2,5%/năm so với lãi suất cho vay tái canh cà phê của Agribank đối với khách hàng trong cùng thời điểm và việc giải ngân căn cứ trên dư nợ thực tế của khách hàng tại Agribank vào thời điểm cuối Quý.

NHNN thực hiện việc ân hạn trả nợ tái cấp vốn đối với Agribank phù hợp với thời gian ân hạn trả nợ của Agribank đối với khách hàng.

Việc tái cấp vốn được thực hiện theo Thông tư quy định về tái cấp vốn của NHNN đối với ngân hàng thực hiện cho vay tái canh cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020.

NHNN cũng yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh khu vực Tây Nguyên tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban ngành trong việc thông tin, tuyên trền về chính sách cho vay tái canh cà phê của Chính phủ trên địa bàn; Thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai chính sách cho vay tái canh cà phê của chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn; Kịp thời báo cáo NHNN, UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền để được xem xét, xử lý./.

Đ.T