Ngành Hải quan: Liên kết các hệ thống điện tử nâng cao mức độ tự động hóa Bắt tay đánh giá kết quả của việc thực thi Luật Hải quan năm 2014 Lạng Sơn tiếp tục "siết" tổ chức, cá nhân làm dịch vụ xuất nhập

Theo đó, Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới của Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Bách Việt có vị trí tại Km8, Ma Ly Pho, Phong Thổ, Lai Châu và Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Đại Nam, vị trí tại Bản Củm, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu.

Hai địa điểm trên bị tạm dừng hoạt động tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do quá 6 tháng liên tiếp không có hoạt động đưa hàng hóa vào, ra địa điểm.

Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nếu các công ty không có văn bản đề nghị đưa địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới hoạt động trở lại, Cục Hải quan Điện Biên kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.