ho

Mỗi địa phương chủ động chọn 1-2 hồ cấp bách để nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: Phương Thảo

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5609/BKHĐT-KTNN gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa nước nguy hiểm, cần sửa chữa ngay trong năm 2013 số tiền 525 tỷ đồng.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến:

Đồng ý tạm ứng NSTW 525 tỷ đồng để hỗ trợ 31 địa phương đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ chứa nước cấp bách ngay trong năm 2013. Mức vốn cho từng địa phương, từng dự án như phụ lục kèm theo văn bản trên của Bộ KH&ĐT. Việc hoàn trả số vốn tạm ứng nêu trên được quy định tại điểm 2 văn bản số 972/Tgg-KTTH ngày 3/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án sửa chữa, nâng cấp cụm hồ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động chọn 1 đến 2 hồ cấp bách để sửa chữa, nâng cấp.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương chủ động cân đối, bổ sung từ những nguồn vốn hợp pháp khác để tiếp tục thực hiện dự án đảm bảo an toàn hồ chứa nước./.

Vũ Luyện