Theo thông tin công bố của NHNN, đến cuối năm 2023, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13,5%.

NHNN cho biết trong năm 2023 đã chỉ đạo các TCTD tiết giảm chi phí và áp dụng đồng bộ các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Đến nay, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng hơn 2,0%/năm so với cuối năm 2022.

Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 13,5%
Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 13,5%. Ảnh: S.B
Tín dụng hé lộ tín hiệu tăng tốc, giá vàng hạ nhiệt
Tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên tạo động lực tăng trưởng

Về hoạt động thanh toán, năm 2023, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng từ 50,3-99,1%, giá trị tăng từ 5,4-10,8% tùy phương thức thanh toán. Một số nghiệp vụ thanh toán đã số hoá 100% góp phần hỗ trợ khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, giảm chi phí cho nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Năm 2024, NHNN cho biết dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện điều hành tín dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Định hướng dòng vốn tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Năm 2024, mục tiêu về tỷ lệ nợ xấu nội bảng (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém) dưới 3%; tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.