Chi Mai trao

Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể. Ảnh: Đ.V

Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức làm công tác pháp chế của Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành liên quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã tới dự Hội nghị.

Nhiệm vụ quan trọng mà công tác pháp chế tài chính năm 2014 phải tiếp tục triển khai, đó là cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN thông qua công tác hỗ trợ pháp lý cho DN. Công tác này phải được cụ thể hóa thông qua những hoạt động đối thoại, tuyên truyền phổ biến pháp luật, trả lời vướng mắc, tổng kết, rà soát quá trình thi hành...

Thu truong Vu Thi Mai

Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Báo cáo tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính Đặng Công Khôi cho biết, công tác pháp chế ngành Tài chính năm 2013 đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể: Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội 66/67 đề án (đạt 98,5%, trong đó có 59/66 đề án đã được ban hành (đạt 89,3%).

Cụ thể, đã xây dựng trình Chính phủ, Quốc hội, UBTVQH thông qua 3 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến vào 1 dự án luật (đạt 100%); trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 27/27 nghị định, đã ban hành 24/27 nghị định của Chính phủ (đạt 88,9%), trong đó có 7 nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính để hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (đạt 100%); đã trình Thủ tướng Chính phủ 34/35 đề án (đạt 97%), đã ban hành 31/34 (đạt 91,2%); ban hành theo thẩm quyền 221/223 thông tư, thông tư liên tịch (đạt 99%)…

Đã tổ chức kiểm tra 167 thông tư, thông tư liên tịch do Bộ Tài chính ban hành, 681 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do các Bộ, ngành, địa phương ban hành có liên quan đến tài chính, qua đó phát hiện và kiến nghị xử lý 83 văn bản có dấu hiệu chưa phù hợp (trong đó 18 văn bản có dấu hiệu chưa phù hợp về nội dung; 65 văn bản chưa phù hợp về kỹ thuật trình bày, hiệu lực thi hành); Tổ chức đã kiểm tra thực hiện và theo dõi đánh giá thi hành 4 nhóm văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực dự trữ nhà nước, kế toán, thuế và giám định tư pháp. Đã rà soát và công bố 176 thông tư, thông tư liên tịch hết hiệu lực pháp luật bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ, trong đó thực hiện rà soát trọng tâm đối với 5 nhóm TTHC thuộc lĩnh vực thuế và 13 nhóm TTHC thuộc lĩnh vực hải quan; Một số TTHC thuộc lĩnh vực chứng khoán, kho bạc nhà nước, trên cơ sở đó đã kiến nghị đơn giản hóa 17 TTHC; đã ban hành 10 quyết định để công bố 237 TTHC, trong đó 109 TTHC mới ban hành, 111 TTHC sửa đổi, bổ sung và 17 TTHC bãi bỏ. Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khác như: hợp nhất văn bản, pháp điển văn bản QPPL…

Đạt được kết quả nêu trên là do có sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ; nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ trong tổ chức, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác và các giải pháp đã đề ra tại Hội nghị triển khai công tác pháp chế năm 2013.

Nhiệm vụ công tác pháp chế ngành Tài chính năm 2014 là rất nặng nề, đây là năm trọng tâm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, gắn với yêu cầu triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính tạo động lực cho phát triển, giữ vững ổn định xã hội.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ pháp chế tài chính trong thời gian tới, công tác pháp chế tài chính sẽ tập trung triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu trong thực hiện hiện nhiệm vụ công tác pháp chế tài chính năm 2014.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị còn được nghe các tham luận phát biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong một số mặt của công tác pháp chế của các đơn vị như Cục kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Đặc biệt, được nghe đại diện Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giới thiệu chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và công bố kết quả xác định Par Index của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã phát biểu chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ công tác pháp chế năm 2014, đặc biệt là những công việc liên quan đến tổ chức pháp chế Bộ, ngành trong thời gian tới.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai ghi nhận, biểu dương những thành tích đáng tự hào của các CBCC làm công tác pháp chế của Bộ Tài chính nói riêng và toàn ngành Tài chính nói chung; đồng thời, nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm trong năm 2014 của công tác pháp chế tài chính.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, năm nay, Bộ Tài chính phải trình Chính phủ để trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua 5 dự án Luật; chủ trì, nghiên cứu soạn thảo 46 nghị định, quyết định và đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; soạn thảo và ban hành 123 thông tư và 13 thông tư liên tịch. Đây mới chỉ là kế hoạch, còn số phát sinh ngoài kế hoạch năm nào cũng lên từ 10 đến 20%, có năm còn cao hơn nữa.

Với khối lượng xây dựng văn bản QPPL lớn như vậy, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì cần có kế hoạch triển khai cụ thể, có cơ chế phối hợp kịp thời với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ, chủ động về thời gian.

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ cần coi trọng khâu đánh giá tổng kết, nắm bắt kịp thời những vướng mắc trong thực tế phát sinh để đề xuất sửa đổi kịp thời.

Một nhiệm vụ quan trọng mà công tác pháp chế năm nay phải tiếp tục triển khai, đó là cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN thông qua công tác hỗ trợ pháp lý cho DN. Công tác này phải được cụ thể hóa thông qua những hoạt động đối thoại, tuyên truyền phổ biến pháp luật, trả lời vướng mắc, tổng kết, rà soát quá trình thi hành; Củng cố tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ cho hệ thống pháp chế tài chính.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị Vụ Pháp chế Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng các văn bản QPPL, tổ chức triển khai tốt các chương trình, kế hoạch công tác pháp chế…

Trong chương trình Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã trao quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế và công tác cải cách hành chính năm 2013./.

Đỗ Vinh