Hội đồng quản trị Tasco đã đề xuất để Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Đặc biệt về mặt nhân sự, đã có sự thay đổi với 2 thành viên hội đồng quản trị mới và 3 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, bổ sung thay thế cho các thành viên đã có đơn từ nhiệm trước đó.

Tasco bỏ ý định bán Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 LienVietPostBank thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị
Tasco: Ông Phạm Quang Dũng rời ghế Chủ tịch, ông Hồ Việt Hà thay thế
Tasco là nhà đầu tư lớn nhất vào hạ tầng thu phí không dừng thông minh tại Việt Nam.

Ngay sau đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản cũng đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Tasco.

Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tasco là ông Hồ Việt Hà, sinh năm 1976. Ông Hà từng có kinh nghiệm trong các công ty trong các lĩnh vực như kiểm toán, tư vấn tài chính như Arthur Andersen Việt Nam, KPMG.

Trong thời gian làm việc tại các công ty này, ông Hà đảm trách việc quản lý, phát triển toàn bộ mảng kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn cấu trúc, vận hành, quản trị rủi ro...

Ngoài ra, tân Chủ tịch của Tasco có hơn 10 năm là giám đốc điều hành cấp tập đoàn và thành viên Hội đồng quản trị của Thiên Minh Group.

Trong lĩnh vực hạ tầng, ông Hà đã có khoảng thời gian dài đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của DNP Water.

Sau khi rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Quang Dũng vẫn là một cổ đông lớn và là thành viên Ban cố vấn chiến lược cấp cao của Tasco.

Tasco hiện đang đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT - BT như dự án Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, tuyến đường Lê Đức Thọ - Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 670 triệu USD đã được Tasco triển khai và vận hành.

Ngoài ra, Tasco cũng là nhà đầu tư lớn nhất vào hạ tầng thu phí không dừng thông minh tại Việt Nam và hiện đang vận hành ở 58 trạm trên các tuyến đường. Công ty này cũng tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.../.