Theo đó, địa chỉ họp của HUT được chuyển từ trụ sở công ty trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sang địa chỉ mới là khách sạn JW Marriott cũng thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tasco (HUT) thay đổi địa điểm họp cổ đông
Tasco (HUT) thay đổi địa điểm họp cổ đông. Ảnh:T.L
Tasco (HUT) miễn nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt sau khi thay chủ tịch GVR họp đại hội bất thường thay thế tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị

Ngoài nội dung thay đổi địa điểm họp, Hội đồng quản trị còn ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu của đại hội nếu thấy cần thiết.

Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng phải triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Đầu tháng 4/2021, Tasco cũng có cập nhật tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp này.

Đây là đợt phát hành riêng lẻ do công ty thực hiện cuối năm 2021 với số lượng cổ phần đã phân phối là 80 triệu cổ phần. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 800 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, công ty sử dụng 494,6 tỷ đồng bổ sung vốn cho Công ty cổ phần VETC, bổ sung vốn cho Công ty TNHH T’Hospital số tiền 200 tỷ đồng, còn lại để thanh toán công nợ với nhà thầu và một số khoản vay khác. Đến đầu tháng 4/2021, Tasco đã giải ngân hết số tiền trên.

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, mặc dù công ty đã tăng vốn chủ sở hữu trong năm, nhưng tỷ lệ nợ của doanh nghiệp vẫn còn lớn gấp khoảng hơn 1,8 lần so với vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2021 là gần 7.008 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu cùng thời điểm là 3.808 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Tasco đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 44 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2021 âm 215 tỷ đồng./.