Việc miễn nhiệm một loạt các nhân sự chủ chốt như trên của Tasco sau khi ông Phạm Quang Dũng rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đây chưa lâu.

Cụ thể hồi cuối tháng 10/2021, đại hội đồng cổ đông của Tasco đã thông qua việc bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Đặc biệt về mặt nhân sự, đại hội đồng cổ đông đã thay đổi với 2 thành viên HĐQT mới và 3 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, bổ sung thay thế cho các thành viên đã có đơn từ nhiệm trước đó.

Tasco (HUT) miễn nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt sau khi thay chủ tịch
Tasco miễn nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt sau khi thay Chủ tịch
PVX họp kiện toàn nhân sự trong bối cảnh vốn tiếp tục teo tóp HHV - Nợ ngắn hạn là các nguồn vốn tài trợ cho tài sản dài hạn

Ngay sau đại hội đồng cổ đông, HĐQT cũng đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT mới của Tasco.

Tân Chủ tịch HĐQT của Tasco là ông Hồ Việt Hà, sinh năm 1976. Ông Hà từng có kinh nghiệm trong các công ty trong các lĩnh vực như kiểm toán, tư vấn tài chính như Arthur Andersen Việt Nam, KPMG.

Trong thời gian làm việc tại các công ty này, ông Hà đảm trách việc quản lý, phát triển toàn bộ mảng kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn cấu trúc, vận hành, quản trị rủi ro... Ngoài ra, tân Chủ tịch của Tasco có hơn 10 năm là giám đốc điều hành cấp tập đoàn và thành viên HĐQT của Thiên Minh Group.

Trong lĩnh vực hạ tầng, ông Hà đã có khoảng thời gian dài đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của DNP Water.

Tasco hiện đang đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT - BT như dự án Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, tuyến đường Lê Đức Thọ - Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 670 triệu USD đã được Tasco triển khai và vận hành.

Ngoài ra, Tasco cũng là nhà đầu tư lớn nhất vào hạ tầng thu phí không dừng thông minh tại Việt Nam và hiện đang vận hành ở 58 trạm trên các tuyến đường.

Về tình hình tài chính của Tasco, đến cuối quý III/2021, công ty có quy mô nợ phải trả là 7.028 tỷ đồng, lớn gấp gần 2,5 lần so với vốn chủ sở hữu. Công ty có 1.145 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn là 614 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là hơn 31 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của công ty này có giá trị 8.698 tỷ đồng, trong đó riêng tài sản cố định là 6.117 tỷ đồng.

Trong hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2021 là 626 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm ngoái; nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận âm 146 tỷ đồng, mức thua lỗ này sâu hơn so với mức lỗ khoảng 90 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.