Kết quả, đại hội đã bầu ra hội đồng quản trị mới gồm 8 người và hội đồng quản trị mới bầu ông Trần Công Kha làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Lê Thanh Hưng - Phó Tổng giám đốc, được bổ nhiệm Tổng giám đốc. Đại hội cũng bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, Trưởng ban Kiểm soát là ông Đỗ Khắc Thăng.

Sau khi IPO, GVR liên tục tăng trưởng: Doanh thu năm 2018 là 14.090 tỷ đồng, năm 2019 tăng lên 19.824 tỷ đồng, năm 2020 đạt 21.140 tỷ đồng (gấp rưỡi năm 2018). Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 2.544 tỷ đồng, năm 2019 đạt 3.833 tỷ đồng, năm 2020 đạt 5.076 tỷ đồng (vượt 26% kế hoạch và gấp đôi so với 2018). Đã 3 năm liền GVR hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ đề ra. Năm 2021, GVR đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 26.914 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 4.564 tỷ đồng.

Với vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng và mức vốn hóa xấp xỉ 144.000 tỷ đồng, GVR nằm trong số những doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất VN30 và sàn HOSE.

GVR họp đại hội bất thường thay thế tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị
Ảnh minh họa

GVR hiện nắm trong tay 402.650 hecta cao su tại 3 nước Đông Dương, trong đó diện tích ở Việt Nam là 288.000ha, mỗi năm sản xuất 320.000 tấn cao su chiếm 30% sản lượng cả nước. Sản phẩm cao su của GVR chủ yếu gồm 3 loại: cao su định chuẩn kỹ thuật, cao su ly tâm và cao su tờ, xuất khẩu tới gần 70 quốc gia, với nhiều khách hàng lớn như Goodyear, Bridgestone, Michelin, Yokohama, Kumho, Sailun… GVR đặt mục tiêu đến năm 2025 tổng sản lượng chế biến và tiêu thụ toàn tập đoàn đạt khoảng 500.000 tấn/năm.

GVR cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 phát triển và khoanh nuôi, bảo vệ tối thiểu 20.000 ha rừng cây gỗ lớn trong các vùng cao su. Đầu tư, cải tạo nâng cao công suất chế biến gỗ, đầu tư phát triển các loại nguyên liệu có giá trị sản phẩm cao hơn.

Để hoàn thành kế hoạch đòi hỏi GVR phải tiếp tục nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị, tối ưu hóa chi phí. Mặc dù quá trình tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị đang từng bước giúp GVR cải thiện hiệu quả kinh doanh nhưng tập đoàn cũng đứng trước nhiều thách thức.

Báo cáo ban kiểm soát vừa qua cho thấy GVR cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý giá thành, nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng cường giám sát, chỉ đạo việc thực hiện đấu thầu qua mạng khi mua sắm vật tư, hàng hóa.

Hiện GVR chưa ban hành khung đơn giá chung cho các loại vật tư chi phí đầu vào. Hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên chưa đồng đều, vẫn còn tồn tại nhiều đơn vị hoạt động chưa hiệu quả cần nâng cao giám sát, nâng cao năng lực quản lý. Bộ máy còn cồng kềnh với nhiều phòng ban, 101 công ty con, trong đó có 65 công ty trồng cao su, 12 công ty chế biến gỗ, 7 công ty con (chưa kể nhiều công ty liên kết) và 83.584 lao động, đòi hỏi đẩy mạnh hơn nữa tinh giản bộ máy, tăng năng suất lao động./.