Cụ thể, doanh thu thuần quý II/2022 của TEG đạt 76,8 tỷ đồng, giảm 3,67% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

TEC Group giảm hơn 36% lợi nhuận trong quý II/2022
Dự án Khu đô thị mới Xuân An do TEC Group làm chủ đầu tư. Ảnh: T.L
Quý II/2022, Bamboo Capital lãi sau thuế 354 tỷ đồng, dự kiến bùng nổ doanh thu trong 6 tháng cuối năm Vinamilk: Doanh thu quý II/2022 đạt hơn 2.100 tỷ đồng, biên lợi nhuận hồi phục Lợi nhuận quý II/2022 của VietinBank tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Lý do lợi nhuận quý II/2022 của Công ty Năng lượng và bất động sản Trường Thành giảm là do công ty này không có phát sinh nghiệp vụ thanh lý các khoản đầu tư như trong quý II/2021.

Giữa năm 2022, Công ty Năng lượng và bất động sản Trường Thành bị Cục Thuế TP. Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Theo quyết định xử phạt, Công ty Năng lượng và bất động sản Trường Thành đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bất hợp pháp, kê khai sai số thuế khấu trừ đầu kỳ, kê khai khấu trừ đối với hóa đơn mua vào trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty hạch toán chi phí giá vốn đối với hóa đơn bất hợp pháp, hạch toán chi phí giá vốn đối với hóa đơn mua vào trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt. Công ty cũng hạch toán thiếu doanh thu hoạt động tài chính, chưa thực hiện vốn hóa chi phí lãi vay vào chi phí xây dựng cơ bản, chưa thực hiện phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp theo đúng thời gian sử dụng.

Các khoản tiền phạt và tiền thuế còn thiếu phải nộp bổ sung

Cục Thuế TP. Hà Nội phạt TEC Group số tiền gần 26 triệu đồng. Đồng thời, công ty phải nộp bổ sung số tiền thuế giá trị gia tăng còn thiếu là gần 22,9 triệu đồng, nộp bổ sung tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu hơn 112 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty cũng còn phải nộp gần 3 triệu đồng tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng, nộp gần 5,3 triệu đồng tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.