hải quan lào cai

Cán bộ Hải quan Lào Cai hỗ trợ DN hoàn thiện tờ khai xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Linh

Theo đó, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lào Cai là đơn vị đầu tư, quản lý và vận hành kho ngoại quan đặt tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, có tổng diện tích 24.965 m2, bao gồm: 4.340 m2 kho, còn lại là diện tích bãi tập kết hàng, văn phòng làm việc.

Hoạt động của công ty sẽ chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát, quản lý và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa của Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai, Cục Hải quan Lào Cai.

Sau 6 tháng kể từ ngày thành lập, nếu kho ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng, Cục Hải quan Lào Cai kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan sẽ chấp dứt hiệu lực của quyết định.

Việc thành lập kho ngoại quan tại TP. Lào Cai sẽ góp phần tạo thông thoáng cho hoạt động XNK. Cơ quan hải quan có thêm mặt bằng kiểm tra và thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa./.

Hải Anh