Ngày 6/4/2022, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC (địa chỉ: Số 15 Ngõ 158 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo đó, bà Hương Thị Kiều Dung bị phạt tiền 70 triệu đồng, căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả” quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Quyết định nêu rõ, bà Kiều Dung đã có hành vi vi phạm: Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2021, bà Hương Trần Kiều Dung là Thành viên HĐQT của Công ty CP Tập đoàn FLC, đồng thời là thành viên HĐQT của 6 công ty khác, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán./.