Thu nội địa tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2023

Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho biết, trong tổng số thu trên, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 114,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu nội địa quý I/2024 ước đạt 467,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán, tăng 13,5% (so với cùng kỳ năm 2023).

Nếu không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 33,5% dự toán, tăng 9,7%.

Thu từ 3 khu vực kinh tế đạt khá so với dự toán

Hầu hết các khoản thu nội địa đều đạt khá (trên 25%) so với dự toán, trong đó: Thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 35,4% dự toán, tăng 12,2%. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 33,4% dự toán, tăng 5,9%. Thu từ hoạt động xổ số ước đạt 42,5% dự toán, tăng 41,1%...

Theo Bộ Tài chính, số thu quý I đạt khá so dự toán chủ yếu do đã tập trung thu các khoản phát sinh quý IV/2023 và chênh lệch theo quyết toán thuế năm 2023 như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng các đối tượng nộp theo quý, thuế thu nhập cá nhân... theo chế độ được kê khai nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trong quý I/2024.

Trong đó, riêng thu thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2024 đã thu (2/5 kỳ nộp thuế) đạt 45,5% dự toán, tăng 8,1%.

Hầu hết các khoản thu nội địa đều đạt khá (trên 25%) so dự toán, trong đó: Thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm 50,9% dự toán) ước đạt 35,4% dự toán, tăng 12,2%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 33,4% dự toán, tăng 5,9%; thu từ xổ số ước đạt 42,5% dự toán, tăng 41,1%... Riêng các khoản thu từ nhà, đất và thu cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản tiến độ thấp so dự toán (tương ứng ước đạt 17,6% và 14,4%), song vẫn tăng trưởng so cùng kỳ (tương ứng tăng 70,8% và 4,8%).

Thu ngân sách nhà nước quý I đạt gần 32% dự toán
Thu nội địa quý I/2024 do ngành Thuế thực hiện ước đạt 467,5 nghìn tỷ đồng. Ảnh tư liệu

Ước tính có 29/63 địa phương thực hiện thu nội địa quý I đạt trên 30% dự toán. 52/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Số thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 2,1%. Thu cân đối từ xuất nhập khẩu tháng 3 ước đạt 21,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I/2024 đạt 56,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, giảm 12,5%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến ngày 15/3/2024 của cả nước đạt 145,6 tỷ USD, tăng 18,2%. Trong đó, kim ngạch có thuế đạt 27,5 tỷ USD, tăng 13,1% (kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 1,6 tỷ USD, tăng 12%; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 25,9 tỷ USD, tăng 13,1%). Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng đóng góp số thu lớn cho ngân sách giảm mạnh. Điều này đã tác động làm giảm thu NSNN trong lĩnh vực này.

Chi từ dự phòng hơn 1.205 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi cân đối NSNN tháng 3 ước đạt 140,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi NSNN quý I đạt 393,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 8,3%, trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 89,9 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3% dự toán Quốc hội quyết định; tỷ lệ giải ngân ước 13,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng cả về lượng (khoảng 16,7 nghìn tỷ đồng) và tỷ lệ giải ngân (cùng kỳ năm 2023 đạt 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Chi trả nợ lãi ước đạt 29,1% dự toán, tăng 16,6%. Chi thường xuyên ước đạt 21,5% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ năm 2023.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng 1.205,7 tỷ đồng hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc biên giới; kinh phí phòng, chống dịch và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh.

Thu ngân sách nhà nước quý I đạt gần 32% dự toán
Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Văn Chung

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp 12,7 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Về cân đối NSNN, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 27/3, đã thực hiện phát hành gần 80,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,53 năm, lãi suất bình quân 2,24%/năm.

Về cơ bản, đã qua quý I của năm, tiến độ thu NSNN vẫn đảm bảo. Bộ Tài chính tiếp tục duy trì chính sách tài khóa mở rộng, linh hoạt, có hiệu quả. Theo chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực, trong năm 2024 dự kiến vẫn còn những rủi ro, bất định, do đó, cần tiếp tục duy trì chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Đồng thời, chính sách tiền tệ cần điều hành chủ động, nới lỏng thận trọng, linh hoạt; nâng cao hơn nữa hiệu quả trong điều hành, phối hợp các chính sách kinh tế, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.

Miễn, giảm thuế, phí, lệ phí khoảng 20,6 nghìn tỷ đồng

Bên cạnh triển khai các nhiệm vụ thu NSNN, 3 tháng đầu năm, cơ quan Thuế đã tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ước tính số tiền miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 3 tháng đầu năm khoảng 20,6 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan thuế đã triển khai các giải pháp chống thất thu thuế, theo đó đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu, đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế. Ngoài ra, đôn đốc người nộp thuế thực hiện đúng, đủ các khoản thuế phát sinh còn phải nộp sau quyết toán vào NSNN kịp thời theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn... cũng như công tác thanh tra, kiểm tra.

Thống kê cho thấy, tính đến ngày 15/3/2024, cơ quan thuế đã thực hiện 5,5 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 49,2 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp; qua đó kiến nghị xử lý tài chính 5,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nộp NSNN khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng, giảm khấu trừ và giảm lỗ gần 3,4 nghìn tỷ đồng; đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đọng thuế khoảng 26,9 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan hải quan đã thực hiện 252 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý thu vào NSNN 78,9 tỷ đồng. Lực lượng hải quan cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 3,5 nghìn vụ vi phạm với giá trị hàng hóa 5,8 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào NSNN 116,3 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp báo dừng hoạt động. Đồng thời, ngành Thuế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; xây dựng chương trình hỗ trợ và triển khai “tháng đồng hành cùng người nộp thuế" với nhiều hình thức.

Cơ quan thuế tiếp tục triển khai mở rộng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu và mở rộng sang các khu vực khác, các lĩnh vực có doanh số cao (như BOT phí đường bộ, du lịch, cáp treo...); tập trung hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2023 kịp thời; đôn đốc người nộp thuế thực hiện đúng, đủ các khoản thuế phát sinh còn phải nộp sau quyết toán vào NSNN kịp thời, theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.