thứ trưởng trần xuân hà, thuế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và ông Robert Kaproth, Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế khu vực, các ưu tiên chính sách của Việt Nam trong APEC và ASEAN; trao đổi về xu hướng vay trả nợ song phương trong khu vực và tầm quan trọng của minh bạch chính sách, đồng thời trao đổi về các ưu tiên trong chính sách tài khoá của Việt Nam và tác động đến triển vọng kinh tế.

Đề cập tới tình hình hợp tác tài chính APEC, thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã cảm ơn sự ủng hộ của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đối với Bộ Tài chính trong năm Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017.

Thứ trưởng cho biết, trong năm APEC 2018 và các năm tiếp theo, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Papua New Guinea và các nền kinh tế thành viên tích cực triển khai Chương trình hành động Cebu (CAP) với bốn trụ cột ưu tiên: Thúc đẩy hội nhập tài chính; Thúc đẩy minh bạch tài khoá; Cải thiện bền vững tài chính; Tăng cường tài chính và phát triển cơ sở hạ tầng.

Trao đổi về xu hướng vay trả nợ song phương trong khu vực và tầm quan trọng của minh bạch chính sách, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, Quốc hội Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý nợ công năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

"Một số nguyên tắc quản lý nợ công của Việt Nam là kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ công, đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô; công khai, minh bạch trong quản lý nợ công và gắn với trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý nợ công", Thứ trưởng nêu rõ.

Thứ trưởng mong muốn Bộ Ngân khố Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy việc phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và Nghị định thư của Hiệp định thuế đã được ký kết ngày 7/7/2015.

bộ tài chính
Toàn cảnh buổi tiếp.

Thứ trưởng cho biết, vừa qua, đại diện Bộ Tài chính đã làm việc với ông Milosz Mogilnicki, Cố vấn cao cấp về tài chính đầu tư cơ sở hạ tầng của Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật (OTA) thuộc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ về khả năng hỗ trợ kỹ thuật của Hoa Kỳ dành cho Bộ Tài chính Việt Nam.

Hiện tại, Bộ Tài chính Việt Nam đang tìm hiểu nhu cầu nội bộ để đề xuất khả năng hỗ trợ kỹ thuật của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực xây dựng chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể.

Tại buổi tiếp, ông Robert Kaproth bày tỏ cảm ơn những thông tin được Thứ trưởng Trần Xuân Hà chia sẻ và cho biết, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ sẵn sàng xem xét hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính Việt Nam theo danh sách ưu tiên mà phía Việt Nam đề xuất.

Ông Robert Kaproth phát biểu, Việt Nam và Hoa Kỳ đã hoàn tất thỏa thuận liên chính phủ về thuế, do vậy, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục ủng hộ Hiệp định về thuế được ký từ năm 2015.

“Vừa qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật về cải cách thuế, do vậy Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đang nghiên cứu, đánh giá xem liệu các thay đổi về thuế có ảnh hưởng, tác động gì tới Hiệp định về thuế đang chờ phê chuẩn đối với các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam”, ông Robert Kaproth phát biểu.

Đức Minh