Thu tuong va WB

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn

Đây là nội dung văn bản số 6025/VPCP-QHQT ngày 24/7/2013 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc cập nhật những vấn đề liên quan đến hợp tác của WB với Việt Nam.

Theo đó, để tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác với WB, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiến nghị giải pháp rút ngắn quy trình xem xét, phê duyệt các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đề xuất phương án tranh thủ hỗ trợ của WB; đẩy nhanh quá trình thực hiện Chương trình cải cách và cơ cấu lại kinh tế, giảm bớt tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả của Chương trình.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu và phản hồi về báo cáo, kiến nghị của Đoàn công tác theo Chương trình “Đánh giá khu vực tài chính” của IMF/WB.

Việt Nam nối lại quan hệ thành viên với nhóm WB kể từ năm 1976. Hai năm sau, phái đoàn kinh tế đầu tiên của WB đã đến Việt Nam và xuất bản Báo cáo Giới thiệu tình hình kinh tế.

Cũng trong năm 1978, Việt Nam nhận khoản viện trợ đầu tiên trị giá 60 triệu USD cho Dự án Thủy lợi Dầu Tiếng xây dựng đập ở sông Sài Gòn và hệ thống thủy lợi cho 14 héc ta đất nông nghiệp. Từ đó đến nay, WB đã thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội…tại Việt Nam./.

Hoàng Yến