Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số
Mô hình trồng cây Quế tại tỉnh Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái

Diễn đàn này là một hoạt động trong Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực thể chế thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030” do Ủy ban Dân tộc thực hiện từ nguồn viện trợ không hoàn lại của ADB. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2024 với tổng ngân sách 2,3 triệu USD.

Báo cáo cho biết, những năm qua, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với sự hợp tác của cộng đồng quốc tế có nhiều chính sách và biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, nhưng đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh này còn có tỷ lệ nghèo cao, cuộc sống vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, chưa nắm bắt được cơ hội phát triển và chưa đuổi kịp sự phát triển của khu vực tư nhân nói chung. Sản xuất kinh doanh còn hạn chế cả về quy mô, trình độ phát triển và trình độ công nghệ.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Giang. Ảnh: TL

Sự phát triển của khu vực tư nhân gắn liền với sự phát triển kinh tế địa phương, là động lực giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, Diễn đàn được tổ chức để tạo cơ hội trao đổi ý kiến và thảo luận giữa các cơ quan Chính phủ (cấp trung ương và cấp tỉnh), các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và đại diện cộng đồng dân tộc thiểu số địa phương về những biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong các ngành hàng chè, dược liệu, quế, gỗ rừng trồng và du lịch.

Đây là những ngành có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có khả năng tạo nhiều cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và có tiềm năng thu hút đầu tư của khu vực tư nhân.

Tại diễn đàn, các kết quả đánh giá về hiện trạng khu vực tư nhân trong trong các ngành hàng: chè, dược liệu, quế, gỗ rừng trồng, du lịch… và các tham luận đề xuất giải pháp đã được trình bày nhằm đóng góp ý kiến, từ đó xây dựng kế hoạch hành động, đề xuất các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân, tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái.

Các đại biểu dự diễn đàn đã đi thăm quan, tìm hiểu thực tế một số mô hình trồng, chế biến sản phẩm Quế trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.